קופת הגמל להשקעה היא מוצר חיסכון חדש יחסית אשר מהווה תחליף ראוי לאפיקי ההשקעה והחיסכון אשר מוצעים לנו בבנקים או בחברות הביטוח. מוצר זה הוקם במטרה לאפשר לציבור החוסכים אפיק השקעה הוני אותו אפשר למשוך בכל עת כסכום חד פעמי, ללא קנס יציאה, או לחלופין כקצבה חודשית פטורה ממס החל מגיל 60. כל אחד מאיתנו יכול לבחור לחסוך בקופת גמל להשקעה עד לתקרת סכום של כ- 70,000 ש"ח בשנה. צורה

על מנת להבין מה מציעה קופת גמל להשקעה, נחדד את ההבחנה בינה לבין קופת גמל הרגילה והמוכרת. קופת הגמל הסטנדרטית הינה מוצר חיסכון פנסיוני המיועד לגיל פרישה ואליה ניתן להפקיד כספים באופן שוטף במסגרת המשכורת החודשית. כספים המופקדים בקופת גמל רגילה ניתן יהיה למשוך רק בגיל פרישה ובאופן קצבתי בכפוף לכללי מס הכנסה. לעומת זאת, כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה אפשר למשוך בכל רגע נתון (כמובן בתשלום מס רווחי הון של 25%), זאת בדומה למוצרי חיסכון אשר שוק ההשקעות מציע לנו כמו : השקעה במניות, אג"ח, תעודות סל וכו'. חברות הביטוח אשר מצאו לנכון לנהל את קופות הגמל להשקעה הקימו מסלולי השקעה חדשים בהם מושקע הכסף. בנוגע לדמי הניהול, העלות המקסימלית אותה הקופה יכולה לחייב את העמית אינה שונה מדמי הניהול הקיימים בקופות גמל המוכרות ועומדת, נכון להיום, על 4% מהפקדה ו- 1.05% עבור דמי ניהול מצבירה. קופות הגמל להשקעה נבנו מתוך הנחה כי בעתיד תינתן לחוסכים אפשרות לנייד את אותו חיסכון בין חברות שונות ומבלי שהדבר ייחשב כאירוע מס. במידה ואכן נבחר לנייד כספים אלו, לא נדרש לבצע פדיון ולשלם מס רווחי הון. בנוסף, יהיה ניתן להעביר את המוצר בין מסלולי השקעה מבלי שהאירוע יחשב כאירוע מס. עת הגענו לגיל פרישה יהיה ניתן לנייד את הכספים לקרן פנסיה או לקופת גמל רגילה.

לסיכום, היתרונות הבולטים של קופת הגמל להשקעה: קופת הגמל להשקעה מהווה מוצר חיסכון מצוין לחוסכים בעלי שכר גבוה המבקשים להגדיל את פנסיית הזקנה שלהם מבלי לנעול את הכספים בקרן הפנסיה. הקופה מהווה מוצר חיסכון פנסיוני שמשאיר עד לרגע האחרון את זכות הבחירה בידי החוסך. קיימת אפשרות לפדיון הסכום באופן הוני או לחלופין להפוך את הכספים לכספי קצבה מוכרת הפטורה ממס. מכספים שמופקדים לקופת גמל להשקעה ניתן לקבל הלוואה. תנאי הלוואה דומים לתנאים שמקבלים במקרה של הלוואה מרן השתלמות נזילה ועומדים בחלק מהחברות על ריבית של פריים מינוס חצי.